CHỐT AN TOÀN DẠNG XÍCH, ĐEN (911.59.019) – HAFELE

346,500