RAY HAMMERED 4512MM (GIẢM CHẤN)

Liên hệ

Mã sản phẩm: 4512.300, 4512.350, 4512.400, 4512.450, 4512.500
70.000 VND
Ray Hammered 4512mm (Giảm chấn) 4512.300 – 70.000 VND
Ray Hammered 4512mm (Giảm chấn) 4512.350 – 75.000 VND
Ray Hammered 4512mm (Giảm chấn) 4512.400 – 80.000 VND
Ray Hammered 4512mm (Giảm chấn) 4512.450 – 85.000 VND
Ray Hammered 4512mm (Giảm chấn) 4512.500 – 90.000 VND

Quy cách: 15 bộ/thùng
Hotline: 0903.880.246

Chất liệu: Inox