RAY HƠI HAMMERED 02145 (MỞ 3/4)

Liên hệ

Mã sản phẩm: 02145.35, 02145.40, 02145.45
70.000 VND
Ray hơi Hammered 02145 (Mở 3/4) 02145.35 – 70.000 VND
Ray hơi Hammered 02145 (Mở 3/4) 02145.40 – 75.000 VND
Ray hơi Hammered 02145 (Mở 3/4) 02145.45 – 80.000 VND

Quy cách: 10 bộ/thùng
Hotline: 0903.880.246

Chất liệu: Inox