Ray trượt, RAY TRÊN CỦA WEATHERFOLD (943.34.930) – HAFELE

2,723,600

chiều dài: 3.000 mm