Thân khoá cò gió, cho cửa bản lề, Startec (911.23.370) – HAFELE

405,020

Trọn bộ gồm

 

1 Thân khoá cò gió
1 bas thân khóa có gờ
1 hộp bu-lông cố định