Thanh chắn bụi dạng chốt, DDS 20, dành cho cửa gỗ, Startec (950.05.915) – HAFELE

2,662,000

Kích hoạt 1 bên, chiều dài 1.130 mm, có thể rút ngắn còn 1.083 mm