Thanh Ngang Chịu Lực Blum Z95Q1040A 4477561

755,700